Nicereply hľadá Product Ownera-Designera

Hľadáme daľší mozog, ktorý bude stáť za pozadím Nicereply — aplikácie, ktorá pomáha firmám po celom svete zlepšovať spokojnost ich zákaníkov.

Ako Product Owner-Designer budeš hlavným motorom inovácií v Nicereply, ktoré budú priamo podporovať našu dlhodobú stratégiu.

Čo budeš mať na starosti?

Budeš lídrom agilného inovačného tímu, ktorý zodpovedá za spoluvytváranie a plnenie produktovej vízie Nicereply.

Tvojou úlohou bude zastrešiť celý proces od vymyslenia novej funkcie až po dohľad nad jej realizáciou.

Budeš pripravovať sketches, wireframes, prototypy, UI, a kompletné podklady pre development.

Toto si vyžaduje dokonalé zorientovanie sa v nových trendoch v segmente a následné prepojenie s požiadavkami našich súčasných zákazníkov.

Kto by si mal byť ty

 • máš skúsenosti s grafickým dizajnom a navrhovaním UI v aplikáciách, ideálne pre SaaS (min. 3 roky)
 • ovládaš princípy UX designu
 • máš skúsenosti s agilným developmentom
 • máš cit pre detail a vieš doťahovať veci do konca
 • neustále hľadáš možné zlepšenia produktu a tímových procesov
 • pracuješ samostatne a time management ti nerobí problém
 • tvoja angličtina je na dobrej úrovni (B2)
 • hľadáš priateľskú atmosféru v menšom tíme
 • prehľad v oblasti customer experience (CX) je výhodou

Čo musíš vedieť? (must haves)

 • vieš robiť vo Figme prípadne Sketchi alebo XD
 • rozumieš HTML a CSS + Bootstrap
 • vieš vytvárať interakívne high fidelity prototypy
 • dokážes si manažovať spracovanie projektov a taskov napr. v Jire

Čo za to dostaneš?

 • od 2,000€ (podľa tvojich skúseností a formy spolupráce)
 • Koncoročné odmeny odvíjajúce sa od zisku firmy
 • Forma spolupráce: TPP/živnosť/freelance
 • Možnosť veľmi rýchlo vidieť, ako tvoja práca ovplyvňuje tisícky ľudí po celom svete
 • Priateľská atmosféra, pohoda a žiadne korporátne pravidlá
 • Epické teambuildingy, chodíme na chaty, jazdiť na motokárach, ale aj len tak sadnúť po práci
 • Office plný zdravých pochutín, ako dobrá káva, kvalitný čaj, oriešky, ovocie…ale aj nezdravých pokušení, ako džúsy, cola a nanuky. Ak by ti niečo chýbalo, stačí to prihodiť na náš Tesco zoznam
 • Vzdelávanie na konferenciách doma aj v zahraničí
 • Hodiny angličtiny s native učiteľom

Lokalita

 • Bratislava / remote / hybridný model — napr. 3 dni in-office/ 2 dni remote

Kto sme my?

V Nicereply pomáhame firmám zlepšovať kvalitu ich zákazníckych služieb. Vyvíjame software na získavanie spätnej väzby. CSAT, CES a NPS — toto všetko sú metriky, pomocou ktorých top firmy ako Hubspot, Flickr či Prezi vyhodnocujú spokojnosť svojich zákazníkov.

Doteraz získali naši používatelia viac ako 14 miliónov hodnotení. Najlepšie firmy zároveň pravidelne oceňujeme.

Ak ťa ponuka zaujala pošli nám email s predmetom “Product Owner”, kde stručne odprezentuješ seba a svoje najlepšie projekty.

--

--

--

Improve your #custserv & #custexp with Nicereply - a customer satisfaction survey software, including CSAT, NPS & CES 2.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nicereply

Nicereply

Improve your #custserv & #custexp with Nicereply - a customer satisfaction survey software, including CSAT, NPS & CES 2.0

More from Medium

Inspire your team with the new goals and OKR software from Treams

How I manage to work with full remote teams

Fit and Finish of an MVP

Starting in Product in a new company — #2 — Drawing stuff