Nicereply hľadá Product Managera/ku 👨👩

Čo budeš mať na starosti?

Kto by si mal byť ty

 • máš skúsenosti ako Product Manager — pre SaaS výhodou
 • máš skúsenosti s agilným developmentom — dokážes si manažovať spracovanie projektov a taskov napr. v Jire
 • máš cit pre detail a vieš doťahovať veci do konca
 • máš analytické zručnosti a schopnosť riešiť problémy
 • neustále hľadáš možné zlepšenia produktu a tímových procesov
 • pracuješ samostatne a time management ti nerobí problém
 • tvoja angličtina je na dobrej úrovni (B2)
 • hľadáš priateľskú atmosféru v menšom tíme
 • prehľad v segmente customer experience (CX) je výhodou

Čo za to dostaneš?

 • plat od 3,000€ (superbrutto, podľa tvojich skúseností a formy spolupráce)
 • koncoročné odmeny odvíjajúce sa od zisku firmy
 • forma spolupráce: TPP/živnosť
 • možnosť veľmi rýchlo vidieť, ako tvoja práca ovplyvňuje tisícky ľudí po celom svete
 • priateľská atmosféra, pohoda a žiadne korporátne pravidlá
 • epické teambuildingy, chodíme na chaty, jazdiť na motokárach, ale aj len tak sadnúť po práci
 • office plný zdravých pochutín, ako dobrá káva, kvalitný čaj, oriešky, ovocie…ale aj nezdravých pokušení, ako džúsy, cola a nanuky. Ak by ti niečo chýbalo, stačí to prihodiť na náš Tesco zoznam
 • vzdelávanie na konferenciách doma aj v zahraničí
 • hodiny angličtiny s native učiteľom

Lokalita

 • Bratislava / remote / hybridný model — napr. 3 dni in-office/ 2 dni remote

Kto sme my?

--

--

--

Improve your #custserv & #custexp with Nicereply - a customer satisfaction survey software, including CSAT, NPS & CES 2.0

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nicereply

Nicereply

Improve your #custserv & #custexp with Nicereply - a customer satisfaction survey software, including CSAT, NPS & CES 2.0

More from Medium

12 Things I learned as a Product Manager in Learn Tagalog Fast

The Defensive Line — Product teams, we need a new process.

What is Product Management ?

Give more, Grow more: 3 ways to grow your product career and give to the world